Om information saknas för det instrument m.m. du ska använda, informerar du din platschef om detta!