Om information saknas för den maskin du ska använda, informerar du din platschef om detta!
Maskinbeteckning
Vibrationsdata m/s²
Vibrationsdata maxtid/dag
Skrapning
6,5 m/s²
4,7 tim
Skrapning
6,5 m/s²
4,7 tim